Het Nederlandse bedrijfsleven bevindt zich in een transitie van winst- naar waardengedreven ondernemerschap. Bedrijven die gedreven worden door dieper gelegen waarden, blijken er namelijk op de langere termijn het meeste financieel voordeel van te hebben. Dat is de ‘paradox van de intrinsieke motivatie’ en de medewerker vervult hierin een sleutelrol. Als die gelukkig is, gaat alles ineens een stuk voorspoediger.
 Waardengedreven_ondernemen_vuisten_1_1200Waardengedreven ondernemers redden de wereld
Wanneer we de vrije markt haar werk laten doen raken de hulpbronnen op en groeit de ongelijkheid. Waardengedreven ondernemingen kunnen het tij keren door te sturen op meer dan alleen winst, zo laat bijvoorbeeld Lean Consultancy Group zien. In zo’n onderneming werken mensen samen vanuit een gemeenschappelijke set van waarden. Iedereen krijgt de vrijheid om te groeien en talenten naar eigen inzicht in te zetten. De organisatie is transparant genoeg om medewerkers achteraf verantwoording te kunnen vragen over hun gedrag. Zo ontstaat er gefundeerd vertrouwen. Managers kunnen normconform gedrag ook afdwingen, alleen leidt dit tot een afbreuk van intrinsieke motivatie en een cultuur van wantrouwen. De meeste werknemers willen zich nu eenmaal niet als middelbare scholier behandeld voelen.

Het grote voordeel van geluk
Veel bedrijven, maar ook individuen, leven nog volgens de formule dat productiviteit leidt tot meer succes en dat meer succes leidt tot meer geluk. Het afdwingen van bedrijfssucces werkt echter niet en het omkeren van de formule leidt tot meer financiële en maatschappelijke voordelen. Positief psycholoog Shawn Achor liet namelijk zien dat gelukkige medewerkers creatiever, stressbestendiger en productiever zijn. Zij zijn in staat een bedrijf op de langere termijn succesvol te maken.

We moeten ons dus naast het voorkomen van burn-out en bore-out gaan richten op het vergroten van werkgeluk. Tijdens mijn masterstage bij MVO Nederland ging ik op onderzoek uit. Ik sprak met koplopers over goed werkgeverschap en schreef hierover praktijkvoorbeelden voor ondernemers. Lees bijvoorbeeld de artikelen over ZLM Verzekeringen (controle loslaten), Protime (de mens weer centraal), UNC Delta Plus (de platte, wendbare organisatie) en Zalsman (vitaliteit). Ik zag dat mensen met veel plezier bij waardengedreven ondernemingen werken. Ze krijgen daar de vrijheid om te doen wat bij ze past en waar ze in geloven en dit heeft een positief effect op het voorkomen van burn-out en bore-out, en daarnaast het vergroten van werkgeluk. Om werknemers te ondersteunen in het vergroten van hun eigen werkgeluk, startte ik een eigen blog. Ik beschrijf daar wat we zelf kunnen doen om ons werkplezier -maar ook ons geluk buiten werktijd- te vergroten.

Tijd voor actie
Werknemers en ondernemers: besteed meer aandacht aan werkgeluk! Mensen floreren niet in een hiërarchische, normgeleide organisatie. Ze verlangen vrijheid, persoonlijke ontwikkeling, zinvol werk en saamhorigheid, of ze nou op werk zijn of niet. Mijn vraag aan jou: wat ga jij doen om in 2017 het werkgeluk in Nederland vergroten (te beginnen bij jezelf)?

Door: Jos Nierop
—————————–
Dit blog is geïnspireerd op de inhoud van de Henk van Luijklezing 2017 – een initiatief van MVO Nederland, Nyenrode Business Universiteit en VNO-NCW. Wil je meer weten over waardengedreven ondernemen, lees dan mijn verslag van de lezing.