Vorige week mocht ik op het NOS-journaal melden dat de cumulatieve waarde van de inkoop-pilots uit 3 jaar Green Deal Circulair Inkopen de grens van €100 miljoen heeft doorbroken. Een mooie mijlpaal die laat zien dat samenwerking daadwerkelijk leidt tot versnelling.

Uiteraard zijn er nuances te maken. Waren alle pilots wel 100% circulair? En hoe meet je dat dan? Vragen die terecht zijn en antwoorden verdienen, maar de essentie missen. Dat is dat we met elkaar aan het leren en ontdekken zijn wat circulair ondernemen in praktijk nu echt betekent. Welke dilemma’s, nieuwe oplossingen en nieuwe vragen zich voordoen en hoe we daar samen met ketenpartners op moeten inspelen. Learning by doing. Innovatie in praktijk, zeg maar.

Er kwamen na de radio- en televisie-uitzendingen veel reacties en dat is natuurlijk fijn. Twee daarvan zijn me met name bijgebleven. Die kwamen van GDCI-deelnemers die worstelen met draagvlak in hun organisaties. Hun leidinggevenden hadden het item gehoord of gezien, en merken nu dus ook via andere bronnen dat het een onderwerp is dat de toekomst gaat bepalen. Ze kregen positieve reacties over hun werk! Daarmee heeft het nieuwsitem dus bijgedragen aan het vergroten van het draagvlak voor deze deelnemers. En dat is wat mij betreft de echte waarde van zo’n headline!