Op dit blog delen MVO Nederlanders opinies en ideeën: over MVO, innovatief ondernemen en duurzaamheid.
MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Archief van auteur
Willem Lageweg

Over: Willem Lageweg

Biografie:

Willem Lageweg is een bevlogen MVO-specialist. Hij is sinds 1 april 2006 directeur van MVO Nederland, het nationale kennisnetwerk op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vanaf 1996 is hij nauw betrokken bij allerlei MVO-initiatieven, zowel bij de Rabobank (tot 2006) als in diverse nationale en internationale netwerken op dit gebied.

Website:

http://www.willemlageweg.nl

Duurzaam wint van fossiel

Duurzaam wint van fossiel Ons nieuwe trendrapport toont overduidelijk dat MVO door drie grote krachten aan een versnelling is begonnen. ICT en technologie in het algemeen hebben een steeds grotere positieve impact op duurzaamheid. De beweging van onderop wordt zichtbaar sterker en de businesscase van MVO wordt met de dag overtuigender. Zo meldde het Carbon...
Lees verder

Diepe MVO-sporen

Diepe MVO-sporen MVO Nederland heeft 2014 met mooie resultaten en een flinke groei kunnen afsluiten. Inmiddels barsten we van de energie om in 2015 nog diepere ‘MVO-sporen’ te trekken. Urgentie, ambitie en impact zijn daarin onze sleutelwoorden. We richten ons vooral op de thema’s klimaat en energie; circulaire economie en inclusief ondernemen. Op die terreinen...
Lees verder

Gulpener top van duurzame ijsberg

Gulpener top van duurzame ijsberg Gulpener werd vorige week uitgeroepen tot de kampioen van 10 jaar MVO in ons land. Namens MVO Nederland wil ik onze partner van het eerste uur hiermee van harte feliciteren. Met de 9 andere genomineerden vormt Gulpener de top van een snel groeiende ‘duurzame ijsberg’. Het aantal bedrijven dat –zichtbaar...
Lees verder

MVO Nederland over de grenzen

MVO Nederland over de grenzen Niet alleen in Nederland groeit de belangstelling voor ons werk. Ook uit het buitenland neemt de vraag naar onze kennis sterk toe. In landen als Kenia, Sri Lanka, Oekraïne en Albanië zijn we actief betrokken bij het opzetten of versterken van lokale MVO-netwerken. Door te helpen MVO ook in deze landen...
Lees verder

Klimaatcoalitie

Klimaatcoalitie Deze week werd een brede klimaatcoalitie gelanceerd met als doel Nederland uiterlijk in 2050 volledig klimaatneutraal te maken. Bedrijven, NGO’s en overheden slaan hiervoor de handen ineen. Urgenda zegt dat Nederland al in 2030 op 100% duurzame energie overgeschakeld kan zijn. Laten we ervoor gaan om eerst het Urgenda doel te halen. Uit recent...
Lees verder

Frustratie

Frustratie Ik kreeg deze week veel reacties op mijn tweet over de noodzaak tot krachtenbundeling van MVO Nederland, De Groene Zaak en VNO-NCW. De aanleiding voor mijn tweet was het ontbreken van elke duurzaamheidsambitie in de troonrede. Natuurlijk kan de duurzaamheidsbeweging zich daarover gefrustreerd voelen. Beter is kritisch naar onszelf te kijken en vast te stellen...
Lees verder

Groene bedrijvenlobby moet anders

Groene bedrijvenlobby moet anders ‘Lobby bedrijfsleven toe aan opfrisbeurt’ kopt Trouw bij een ingezonden artikel van directeur Marga Hoek van De Groene Zaak (Trouw 24 oktober). Hoek toont zich teleurgesteld over de politiek. Die teleurstelling is terecht. Maar de schuld daarvoor ligt even goed bij het bedrijfsleven als bij de politiek. Het groene bedrijfsleven slaagt...
Lees verder

Sectorgerichte MVO-versnelling

Sectorgerichte MVO-versnelling Op korte termijn verschijnt het KPMG-rapport waarin op verzoek van het kabinet in beeld wordt gebracht welke MVO-uitdagingen er liggen voor een aantal belangrijke bedrijfssectoren in de Nederlandse economie. Het gaat hierbij o.a. om de sectoren bouw, kleding, detail- en groothandel, voedingsmiddelen, chemie en financiële dienstverlening. In elk van deze sectoren zijn er...
Lees verder

Inspireren en verbinden in de zorg

Inspireren en verbinden in de zorg Inspireren, verbinden en versterken. Dat is wat MVO Nederland over een breed front te bieden heeft. Vaak doen we dat op sectorniveau of cross-sectoraal. Een mooi voorbeeld hiervan is ons werk in de sector zorg. Daar inspireren en verbinden we inmiddels zo’n 80 partijen. Acht van hen volgen op raad...
Lees verder

Klimaaturgentie

Klimaaturgentie Op 21 september gaan over de hele wereld mensen de straat op tegen klimaatverandering. Ook in Amsterdam. De People’s Climate March is een mondiale schreeuw om meer beleidsurgentie voor dit megavraagstuk. MVO Nederland is geen club die snel de straat op gaat, wij zoeken onze kracht in concrete projecten en het leggen van verbindingen. Toch...
Lees verder

De tweede helft

De tweede helft Nu de eerste helft van 2014 erop zit, is het goed even stil te staan bij de vraag hoe ons team ‘in de wedstrijd zit’. Geholpen door twee recente rapporten is er reden om trots te zijn op onze vrouwen (69%) en mannen (31%). Het jaarverslag van onze organisatie over 2013 toont een...
Lees verder

Spoorsector duurzame koploper

Spoorsector duurzame koploper Namens alle spoorbedrijven hebben NS en VIVENS onlangs een contract gesloten met Eneco om de treinen in 2018 volledig op nieuwe groene stroom te kunnen laten rijden. Het contract kwam tot stand via een innovatieve aanbesteding waarbij de markt tot het maximale werd uitgedaagd duurzaam te leveren. Het resultaat is een geweldig...
Lees verder