Op dit blog delen MVO Nederlanders opinies en ideeën: over MVO, innovatief ondernemen en duurzaamheid.
MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Circulaire Economie

Over champagne en carbon bubbels

Een term die je de laatste tijd steeds meer hoort en leest, is de ‘carbon bubble’. En dan gaat het niet over de CO2-bubbels in een glas frisdrank of champagne, maar over de mogelijke ‘gebakken lucht’ in de (beurs)waarde van fossiele energiebedrijven. Iets minder feestelijk dus. Zo lanceerde het Nederlandse Sustainable Finance Lab vorige week...
Lees verder

Welke vereniging zet de eerste stap?

90% van de verenigingen zoals we die nu kennen zal over 10 jaar niet meer bestaan. Jan Rotmans kwam goed binnen tijdens het VM Jaarcongres afgelopen najaar. De ontwikkelingen gaan hard. Social media zijn betere lobby-entiteiten dan belangenclubs. De vernieuwing die onze economie zo hard nodig heeft, ontstaat niet binnen de branchevereniging, maar in klein...
Lees verder

De koploper betreft duurzaam ondernemen

Nu het einde van het jaar nadert verschijnen overal weer lijstjes. MVO manager van het jaar, koploper in een regio of branche, overal zijn er ranglijsten. Opvallend is dat volgens de top 10 meest gelezen MVO berichten in 2013 van de website Duurzaam Ondernemen het merendeel ging over ranglijsten. Klaarblijkelijk vinden we het belangrijk om...
Lees verder

Community of Practice: kennis én energie bijtanken

In de Community of Practice Circulaire Economie komt een groep bedrijven regelmatig bijeen om met en van elkaar te leren over de kansen van circulaire bedrijfsmodellen. De groep is bewust heel heterogeen samengesteld, met bekende namen als Interface en Rabobank maar ook ‘MKB-parels’ als BMA Ergonomics en Mol Coatings. De kracht zit hem juist in...
Lees verder

Nederland moet €6 miljard besparen, en wij weten hoe!

Het blijft vooralsnog tobben met de Nederlandse economie. Er moet weer stevig bezuinigd worden en het gaat hierbij vooral om structurele besparingen. Nu is er vandaag ook een lichtpuntje gepresenteerd in de Tweede Kamer, wat zeg ik: een baken van licht! Het blijkt namelijk dat Nederland jaarlijks tenminste €7 miljard kan besparen door om te...
Lees verder

Is water(stof) de sleutel naar een groene chemie?

Een van de belangrijkste ambities van de chemische sector is de omslag naar een biobased economie.  De bouwstenen voor chemische producten komen dan niet meer uit fossiel aardolie maar uit biomassa zoals planten en restanten van landbouwgewassen.  Groener kan niet zou je zeggen. Maar is dat zo? Waterstofeconomie Doordat de duurzame opwekking van energie via...
Lees verder

Stel de andere vraag

‘De pen is machtiger van het zwaard’ is een oud gezegde. Misschien kun je tegenwoordig wel zeggen dat het toetsenbord machtiger is dan de innovatie. Er zijn immers zoveel inkoop- en aanbestedingsvoorwaarden opgesteld dat het moeilijk is innovatief te ondernemen. Echt innovatieve doorbraken passen immers vaak niet in het meetbare risico – en dus vermijding...
Lees verder

Sneeuwballen uit Davos rollen door Nederland

In het Zwitserse Davos vond twee weken geleden het World Economic Forum plaats. Een jaarlijkse bijeenkomst waarbij invloedrijke CEO’s, politici en vooraanstaande denkers met spraken over ontwikkelingen in de samenleving en de rol van bedrijven daarin. Een dergelijk ‘high level’-evenement lijkt een ver-van-mijn-bed show voor de gemiddelde Nederlandse MKB ondernemer. Lijkt. Want in werkelijkheid biedt...
Lees verder

Waardecreatie met de circulaire economie

Michel Schuurman, sr. programmamanager Planet bij MVO Nederland, laat zien dat het lineaire economische systeem zijn grenzen heeft bereikt. Grondstoffen raken op, of de beschikbaarheid is steeds vaker inzet van geopolitieke machtspelletjes. KPMG becijferde al dat 41 cent van elke dollar winst beschouwd kunnen worden als niet-doorberekende kosten, zoals milieuschade. De gevolgen van de CO2-uitstoot...
Lees verder

De ongemakkelijke waarheid betreft schaarste

Schaarste. Een woord dat het afgelopen jaar in verschillende vormen veel krantenkoppen heeft gehaald. Voedselschaarste, grondstofschaarste, schaarste aan zeldzame aardmetalen en mineralen, waterschaarste; het gaat klaarblijkelijk momenteel hard achteruit met wat er nog is. Ook MVO Nederland heeft het thema dit jaar stevig opgepakt. Onder meer het jaarlijkse Future Leaders Event stond in het teken...
Lees verder

Driedubbele winst

Het jaar 2012 nadert zijn einde. Een jaar waarin het thema energiebesparing in directe zin niet heel prominent op de agenda stond. Maar duidelijk werd waarom we hier toch snel en ambitieus aan zouden moeten gaan werken. Zo blijkt het tempo van de opwarming van de aarde nog steeds in de pas te lopen met...
Lees verder

Circulaire economie biedt veel kansen voor logistieke sector

De circulaire economie: hoewel dit begrip niet nieuw is, hoor je het de laatste maanden steeds vaker. Maar wat is het nu exact? En wat kan de logistieke sector ermee? Olie, metaal, maar ook tantalum en tungsten. De grondstoffen voor onze industrie worden steeds schaarser – en dus duurder. Tegelijkertijd merken we dat we met...
Lees verder