Op dit blog delen MVO Nederlanders opinies en ideeën: over MVO, innovatief ondernemen en duurzaamheid.
MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Internationaal MVO en Ketenverantwoordelijkheid

Impactmeten: hoe pak ik het attributievraagstuk aan? 

Wat was er gebeurd als ik het anders aangepakt had? Of als ik niks had gedaan? Met een antwoord als: ‘dat zullen we nooit weten’ nemen we natuurlijk geen genoegen als we de maatschappelijke impact van een organisatie in kaart willen brengen. Stagiair Koen Verkoijen beschrijft de voetangels en klemmen bij het ‘attributievraagstuk die hij...
Lees verder

Water in een circulaire economie

Nederland en water. Het is een relatie met zowel haat als liefde. De laatste decennia voert de liefde de boventoon. We hebben met Deltawerken, ontpoldering en andere ingrepen het water steeds meer kunnen beheersen. En zijn in staat steeds meer waarde te creëren uit de waterstromen die door en onder ons land gaan. In een...
Lees verder
Vraag en aanbod

Vraag en aanbod

Afgelopen weekend heb ik de documentaire ‘Trashed’ gekeken. Een indringend verhaal over de tekortkomingen van onze lineaire productiemaatschappij waarin duidelijk wordt dat afval niet alleen leidt tot milieuschade, maar ook steeds meer een (onzichtbaar) gevaar wordt voor onze gezondheid. Ook hier in het Westen. Een helder signaal in de film was dat we niet alleen...
Lees verder

Eerlijk zaken doen

De ongelijkheid in de wereld is nog steeds erg groot. Gelukkig zijn er wel steeds meer landen en steeds meer mensen met een groeiend inkomen. Deze inkomensverbetering is in veruit de meeste gevallen het gevolg van meer economische activiteit. Ondernemerschap, betaald werk en internationale handel zijn de beste methoden om ongelijkheid te bestrijden. De ervaring...
Lees verder

Rana Plaza: ‘help’ schreeuwen helpt niet

De zoveelste ramp in een textielfabriek in een lagelonenland is het gevolg van een systeemfout in onze textielketen. Dat is geen geheim. Waarom greep dan niemand in? ‘Kind verdrinkt terwijl omstanders toekijken’. Deze krantenkop kent u. Met enige regelmaat verschijnen zulke berichten in de media. Iemand is in nood en niemand doet iets. Sterker nog:...
Lees verder

Gedeelde schuld bij drama in textielfabriek Bangladesh

Consumenten, bedrijven en overheden profiteren alle van fout in het systeem Het zoveelste drama in een kledingfabriek in een lagelonenland laat zien dat er iets grondig mis is in de kledingindustrie. Ondanks certificaten en controles slagen kledingbedrijven er blijkbaar niet in dit soort onveilige situaties – en de tragische gevolgen – te voorkomen. Er is...
Lees verder

Stel de andere vraag

‘De pen is machtiger van het zwaard’ is een oud gezegde. Misschien kun je tegenwoordig wel zeggen dat het toetsenbord machtiger is dan de innovatie. Er zijn immers zoveel inkoop- en aanbestedingsvoorwaarden opgesteld dat het moeilijk is innovatief te ondernemen. Echt innovatieve doorbraken passen immers vaak niet in het meetbare risico – en dus vermijding...
Lees verder

Van Amsterdam-Noord tot Tokelau

“We’re not drowning – we’re fighting’ schrijft Mikaele Maiava ons namens de bewoners van eilandengroep Tokelau in de Stille Oceaan. Zij vragen de wereld om steun: “Because we live far away from the mines and power plants that threaten our future, we need the world’s solidarity.” Want het is niet hún luchtverontreiniging, maar de CO2-uitstoot uit...
Lees verder

Internationale richtlijn voor duurzaam inkopen?

Nederland stemt voor ontwikkeling internationale richtlijn voor duurzaam inkopen Frankrijk en Brazilië stellen voor om een ISO-richtlijn voor duurzaam inkopen te ontwikkelen. Zo’n richtlijn moet het organisaties makkelijker maken om maatschappelijk verantwoord in te kopen. De grote vraag is: helpt het inkopers? Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) antwoordt namens Nederland positief op deze vraag: het...
Lees verder

De 3 voorwaarden van een succesvol IMVO-fonds

Voor Nederlandse MKB’ers met internationale handelsrelaties bevat het regeerakkoord goed nieuws: de overheid stelt een MKB-fonds van 750 miljoen beschikbaar voor de bevordering van internationaal verantwoord ondernemen. Tijdens het Nieuwjaarsevent van MVO Nederland en IDH discussieerden ondernemers, beleidsmedewerkers en experts over de voorwaarden voor succes. Ontwikkelingssamenwerking (OS) bevindt zich in een zeer bijzondere fase van...
Lees verder

Circulaire economie biedt veel kansen voor logistieke sector

De circulaire economie: hoewel dit begrip niet nieuw is, hoor je het de laatste maanden steeds vaker. Maar wat is het nu exact? En wat kan de logistieke sector ermee? Olie, metaal, maar ook tantalum en tungsten. De grondstoffen voor onze industrie worden steeds schaarser – en dus duurder. Tegelijkertijd merken we dat we met...
Lees verder

Costa Rica, OESO land in wording

Van 3 tot 11 november 2012 heeft MVO Nederland in Costa Rica gesprekken gevoerd met verschillende stakeholders over MVO, waaronder de overheid. Nu profileert Costa Rica zich al tientallen jaren als duurzame koploper in Latijns Amerika. Het land heeft basisonderwijs voor alle kinderen verplicht gesteld, heeft een sociaal zorgstelsel voor alle inwoners, wekt meer dan...
Lees verder