Op dit blog delen MVO Nederlanders opinies en ideeën: over MVO, innovatief ondernemen en duurzaamheid.
MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Posts tagged "Duurzaam inkopen"

De echte waarde van €100 miljoen

Vorige week mocht ik op het NOS-journaal melden dat de cumulatieve waarde van de inkoop-pilots uit 3 jaar Green Deal Circulair Inkopen de grens van €100 miljoen heeft doorbroken. Een mooie mijlpaal die laat zien dat samenwerking daadwerkelijk leidt tot versnelling. Uiteraard zijn er nuances te maken. Waren alle pilots wel 100% circulair? En hoe...
Lees verder
Is 10% circulair inkopen door het Rijk nu veel of weinig?

Is 10% circulair inkopen door het Rijk nu veel of weinig?

De Rijksoverheid is voornemens om 10% van het inkoopvolume in te gaan zetten om de circulaire economie verder te stimuleren. Een belangrijke stap voorwaarts om de benodigde versnelling te realiseren. In een aantal gesprekken hierover de laatste tijd krijg ik signalen dat dit dan ook een stevige ambitie is. Tegelijkertijd zijn er ook die vinden...
Lees verder
Korte termijn denken domineert bij inkoop overheid. Niet slim!

Korte termijn denken domineert bij inkoop overheid. Niet slim!

De Nederlandse overheid breekt met haar belofte om milieubewust in te kopen, lazen we onlangs in de krant. Het bericht was gebaseerd op een brandbrief van zes organisaties, waaronder MVO Nederland, aan de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu. Met de brief werd hernieuwde aandacht gevraagd voor duurzaam inkopen door de overheid als strategisch instrument...
Lees verder

Samen Veranderen

De belangstelling rondom het concept van de circulaire economie neemt nog steeds onverminderd snel toe. Er zijn steeds meer bijeenkomsten door het hele land en ook binnen het partnernetwerk van MVO Nederland zijn er geregeld sessies om te verkennen welke kansen het principe van circulaire businessmodellen biedt. Veel bedrijven focussen hierbij – logischerwijs – op...
Lees verder

Stel de andere vraag

‘De pen is machtiger van het zwaard’ is een oud gezegde. Misschien kun je tegenwoordig wel zeggen dat het toetsenbord machtiger is dan de innovatie. Er zijn immers zoveel inkoop- en aanbestedingsvoorwaarden opgesteld dat het moeilijk is innovatief te ondernemen. Echt innovatieve doorbraken passen immers vaak niet in het meetbare risico – en dus vermijding...
Lees verder

Internationale richtlijn voor duurzaam inkopen?

Nederland stemt voor ontwikkeling internationale richtlijn voor duurzaam inkopen Frankrijk en Brazilië stellen voor om een ISO-richtlijn voor duurzaam inkopen te ontwikkelen. Zo’n richtlijn moet het organisaties makkelijker maken om maatschappelijk verantwoord in te kopen. De grote vraag is: helpt het inkopers? Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) antwoordt namens Nederland positief op deze vraag: het...
Lees verder

Leveren aan de overheid? Risico’s in kaart!

Stel, u wilt inschrijven voor een grote overheidsopdracht, maar krijgt daarmee ook gelijk een Nota van Inlichtingen bij de aanbesteding onder de neus geschoven met de tekst: “Het is de opdrachtgever bekend dat er risicosituaties bestaan met betrekking tot internationale arbeidsnormen die relevant kunnen zijn voor de opdracht…” Het overkomt steeds meer bedrijven die leveren...
Lees verder