Op dit blog delen MVO Nederlanders opinies en ideeën: over MVO, innovatief ondernemen en duurzaamheid.
MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Posts tagged "duurzaam produceren"
Is 10% circulair inkopen door het Rijk nu veel of weinig?

Is 10% circulair inkopen door het Rijk nu veel of weinig?

De Rijksoverheid is voornemens om 10% van het inkoopvolume in te gaan zetten om de circulaire economie verder te stimuleren. Een belangrijke stap voorwaarts om de benodigde versnelling te realiseren. In een aantal gesprekken hierover de laatste tijd krijg ik signalen dat dit dan ook een stevige ambitie is. Tegelijkertijd zijn er ook die vinden...
Lees verder

Water in een circulaire economie

Nederland en water. Het is een relatie met zowel haat als liefde. De laatste decennia voert de liefde de boventoon. We hebben met Deltawerken, ontpoldering en andere ingrepen het water steeds meer kunnen beheersen. En zijn in staat steeds meer waarde te creëren uit de waterstromen die door en onder ons land gaan. In een...
Lees verder

Lucratief vissen naar plastic

“Oceanen zijn de zevende economie ter wereld”, luidt de conclusie van het WNF rapport Reviving the Ocean Economy. De waarde van ‘de zeven zeeën’ bij elkaar wordt geschat op zo’n 22 miljoen miljard euro. Met een jaarlijkse opbrengst van zo’n 2,3 miljoen miljard euro nemen ze daarmee een economische grootmacht in tussen het Verenigd Koninkrijk...
Lees verder
Wie maakt onze kleren?

Wie maakt onze kleren?

Sinds de ramp in Rana Plaza in Bangladesh lezen we meer over arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. En dat is goed. Maar verbeteren deze ook structureel?
Lees verder

Stel de andere vraag

‘De pen is machtiger van het zwaard’ is een oud gezegde. Misschien kun je tegenwoordig wel zeggen dat het toetsenbord machtiger is dan de innovatie. Er zijn immers zoveel inkoop- en aanbestedingsvoorwaarden opgesteld dat het moeilijk is innovatief te ondernemen. Echt innovatieve doorbraken passen immers vaak niet in het meetbare risico – en dus vermijding...
Lees verder

Driedubbele winst

Het jaar 2012 nadert zijn einde. Een jaar waarin het thema energiebesparing in directe zin niet heel prominent op de agenda stond. Maar duidelijk werd waarom we hier toch snel en ambitieus aan zouden moeten gaan werken. Zo blijkt het tempo van de opwarming van de aarde nog steeds in de pas te lopen met...
Lees verder

Circulaire economie biedt veel kansen voor logistieke sector

De circulaire economie: hoewel dit begrip niet nieuw is, hoor je het de laatste maanden steeds vaker. Maar wat is het nu exact? En wat kan de logistieke sector ermee? Olie, metaal, maar ook tantalum en tungsten. De grondstoffen voor onze industrie worden steeds schaarser – en dus duurder. Tegelijkertijd merken we dat we met...
Lees verder

De Circulaire Economie begint snel werkelijkheid te worden

Lang geleden dachten we dat de aarde plat was. Dat idee werd – langzaam maar zeker – vervangen door een nieuwe werkelijkheid. Vooruitstrevende denkers, wetenschappers en ondernemende avonturiers gingen tegen de stroom in en toonden aan dat de aarde rond was. Dit ging niet zonder slag of stoot: eerst werden zij uitgelachen, toen verketterd door...
Lees verder