Op dit blog delen MVO Nederlanders opinies en ideeën: over MVO, innovatief ondernemen en duurzaamheid.
MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Posts tagged "klimaat"

Koers houden

Afgelopen week was ik samen met 30 bestuurders, directieleden en ondernemers uit de financiële wereld, energiesector en gebouwde omgeving op reis rondom Spitsbergen. Met als doel meer ambitie en snelheid te krijgen in het CO2-neutraal maken van onze samenleving. Het klinkt tegenstrijdig om op reis gaan (en dus CO2 uit te stoten) om CO2-reductie te...
Lees verder

Een ongemakkelijke waarheid – deel 2

Tien jaar geleden verscheen de film An Unconvient Truth, waarin Al Gore de bredere samenleving voor het eerst confronteert met de ongemakkelijke waarheid dat de aarde opwarmt als gevolg van menselijk handelen. Over ruim twee weken komt Al Gore naar de Ziggo Dome om hierover te praten en mensen (vooral ondernemers) aan te zetten tot...
Lees verder
Overdenkingen vanuit Parijs

Overdenkingen vanuit Parijs

Morgen begint de Klimaattop in Parijs. De komende twee weken zullen 147 wereldleiders bepalen of er een internationaal (bindend?) akkoord komt dat voorwaarden schept voor een wereld die niet meer dan twee graden opwarmt. Iets wat aan de onderhandelaars en wereldleiders is en waar wij geen invloed meer op hebben… Een beetje invloed is er de...
Lees verder

Water in een circulaire economie

Nederland en water. Het is een relatie met zowel haat als liefde. De laatste decennia voert de liefde de boventoon. We hebben met Deltawerken, ontpoldering en andere ingrepen het water steeds meer kunnen beheersen. En zijn in staat steeds meer waarde te creëren uit de waterstromen die door en onder ons land gaan. In een...
Lees verder

Klimaatzaak: juridisering duurzaamheid is laatste redmiddel

Goed nieuws: de rechter heeft geoordeeld dat de Nederlandse staat meer moet doen om de bevolking te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. De rechtszaak van Urgenda tegen de overheid was wereldwijd nieuws; het komt niet vaak voor dat een rechter zich uitspreekt over duurzaamheidsbeleid.
Lees verder

Klimaat voor Verandering

Mijn opa is een toegewijd christen. Ik niet. Dat levert vaak goede discussies op. Onder andere over de Schepping in relatie tot de evolutietheorie en over de spanning tussen de Aarde als tuin voor de mens om te oogsten en zaken als duurzame consumptie en klimaatverandering. We proberen deze kloof te dichten in gesprekken op...
Lees verder

Lucratief vissen naar plastic

“Oceanen zijn de zevende economie ter wereld”, luidt de conclusie van het WNF rapport Reviving the Ocean Economy. De waarde van ‘de zeven zeeën’ bij elkaar wordt geschat op zo’n 22 miljoen miljard euro. Met een jaarlijkse opbrengst van zo’n 2,3 miljoen miljard euro nemen ze daarmee een economische grootmacht in tussen het Verenigd Koninkrijk...
Lees verder

Global Divestment Day: exit fossiel

Het is Global Divestment Day. Over de hele wereld roepen actiegroepen beleggers op hun aandelen in de fossiele industrie af te stoten. Belangrijkste argument: oliebedrijven zijn zwaar overgewaardeerd op de beurs. De olievoorraden die ze voor miljarden op hun balans hebben staan zijn in werkelijkheid onverkoopbaar, want die moeten in de grond blijven om een...
Lees verder

Van Amsterdam-Noord tot Tokelau

“We’re not drowning – we’re fighting’ schrijft Mikaele Maiava ons namens de bewoners van eilandengroep Tokelau in de Stille Oceaan. Zij vragen de wereld om steun: “Because we live far away from the mines and power plants that threaten our future, we need the world’s solidarity.” Want het is niet hún luchtverontreiniging, maar de CO2-uitstoot uit...
Lees verder

Driedubbele winst

Het jaar 2012 nadert zijn einde. Een jaar waarin het thema energiebesparing in directe zin niet heel prominent op de agenda stond. Maar duidelijk werd waarom we hier toch snel en ambitieus aan zouden moeten gaan werken. Zo blijkt het tempo van de opwarming van de aarde nog steeds in de pas te lopen met...
Lees verder

Hoe haalt ú winst uit duurzame energie?

Al tijdens één van de vele verkiezingsdebatten was de eerste doorbraak op het gebied van energie een feit, nog vóór de verkiezingen. Op een debat over energie, onder leiding van Ed Nijpels, spraken alle aanwezige partijen zich uit voor een Nationaal Energietransitie Akkoord. Een hoopvol signaal. Daarmee lijkt in Den Haag het besef verankerd dat...
Lees verder