Op dit blog delen MVO Nederlanders opinies en ideeën: over MVO, innovatief ondernemen en duurzaamheid.
MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Posts tagged "MVO implementatie en transparantie"

Koers houden

Afgelopen week was ik samen met 30 bestuurders, directieleden en ondernemers uit de financiële wereld, energiesector en gebouwde omgeving op reis rondom Spitsbergen. Met als doel meer ambitie en snelheid te krijgen in het CO2-neutraal maken van onze samenleving. Het klinkt tegenstrijdig om op reis gaan (en dus CO2 uit te stoten) om CO2-reductie te...
Lees verder

Innovatieve, militaire geitenwollensokken

Coalitie van asfalt en geitenwollensokken lijkt best haalbaar kopte de NOS op 23 maart. Daarmee doelend op een mogelijke samenwerking tussen VVD en GroenLinks, met CDA en D66 daar ergens tussenin. Ik moest dat echt even op mij in laten werken… Is de NOS anno 2017 nog steeds van mening dat duurzaamheid een links geitenwollensokken...
Lees verder

Waardecreatiemodel IIRC breekt door

Het waardecreatiemodel van het IIRC (International Integrated Reporting Council) lijkt een vaste plek gevonden te hebben in de jaarverslagen van grote Nederlandse bedrijven. Bij het merendeel van de bedrijven in de top van de Transparantiebenchmark is een variant van dit model opgenomen. Dat is een goed teken: het geeft aan dat koplopers zich inderdaad inspannen...
Lees verder

Duurzaamheidsprestaties toetsen aan maatschappelijke doelen

Dat bedrijven steeds vaker expliciet rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties is een goede zaak. Zo weten we of ze hun eigen doelstellingen halen. Maar wat we dan nog níet weten is of ze een eerlijke bijdrage leveren aan het oplossen van om maatschappelijke problemen als klimaat, fijnstof of armoede. Daarom is het op termijn onvermijdelijke dat...
Lees verder

Het belang van belangen bij circulair ondernemen

Circulair ondernemen gaat in de basis om het in kringloop houden van materialen. De ene ondernemer zal dit ambiëren om grip op grondstoffen te behouden, de ander om meer klantenbinding te realiseren, een derde vanuit MVO overwegingen en weer een ander om meer marge te behalen. Wat het motief ook is, circulair ondernemen kan nooit...
Lees verder

Van Duurzaam Geproduceerd naar Duurzaam Georganiseerd

Duurzame producten kun je op hoofdlijnen veelal onderscheiden in twee groepen; de producten die op duurzame wijze geproduceerd zijn en producten die bij de klant bijdragen aan duurzaamheiddoelstellingen. Zelden kom je producten tegen die beide eigenschappen in zich hebben en die dus naast duurzaam geproduceerd ook duurzaam georganiseerd zijn. Wollig? Laat me het illustreren met...
Lees verder

Gastblog: Grenzen aan transparantie

Transparantie, we kunnen en willen er tegenwoordig niet meer om heen. Er wordt van bedrijven en organisaties verwacht dat zij transparant communiceren naar hun stakeholders. Maar betekent dit dat bedrijven alle informatie moeten delen? Ik denk van niet.   Wat is de grens? Transparantie is goed, maar met mate. De kracht van transparantie kan twee kanten...
Lees verder
Is 10% circulair inkopen door het Rijk nu veel of weinig?

Is 10% circulair inkopen door het Rijk nu veel of weinig?

De Rijksoverheid is voornemens om 10% van het inkoopvolume in te gaan zetten om de circulaire economie verder te stimuleren. Een belangrijke stap voorwaarts om de benodigde versnelling te realiseren. In een aantal gesprekken hierover de laatste tijd krijg ik signalen dat dit dan ook een stevige ambitie is. Tegelijkertijd zijn er ook die vinden...
Lees verder

Ondernemen in een glazen huis

Ondernemen gebeurt tegenwoordig in een glazen huis. Iedereen kan naar binnen kan kijken. Dat biedt kansen, want in een glazen huis ziet u de knipoog van uw klanten het eerst! Waar ondernemers vroeger nog wel eens dachten dat openheid over MVO een vrijwillige keuze was, is transparantie door de opkomst van Twitter, Facebook en andere...
Lees verder

Klimaatzaak: juridisering duurzaamheid is laatste redmiddel

Goed nieuws: de rechter heeft geoordeeld dat de Nederlandse staat meer moet doen om de bevolking te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. De rechtszaak van Urgenda tegen de overheid was wereldwijd nieuws; het komt niet vaak voor dat een rechter zich uitspreekt over duurzaamheidsbeleid.
Lees verder

Doe de test: welk type stakeholdermanager bent u?

Omgaan met belanghebbenden is een van de belangrijkste aspecten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Maar bedrijven doen dat op verschillende manieren, met uiteenlopende motieven en met wisselend succes. MVO Nederland werkt momenteel aan een programma dat erop gericht is stakeholderdialogen te verbeteren. Dat doen we op alle niveaus. Maar welk type stakeholdermanager bent ú eigenlijk? Doe...
Lees verder

Coalitie of Khoaliti?

Er is een groeiend besef dat de kern van innovatief en duurzaam ondernemen schuilt in organiseren. Meer nog dan in technologische innovaties of het opstellen van innovatieve nieuw business modellen. Het organiseren van processen binnen de onderneming om deze innovaties het daglicht te laten zien en meer te laten zijn dan een eenmalige pilot spelen...
Lees verder